Witaj na stronie
o recyklingu szkła.

Czy w twojej okolicy są pojemniki do selektywnej zbiórki szkła?

09-11-2022

Punkty zbiórki.

W jaki sposób odebrać z obiegu gospodarczego taką różnorodność szklanych pojemników?

Traktowanie szkła na równi ze zwykłymi śmieciami, które można zgniatać w śmieciarce jest wielkim błędem cywilizacyjnym.
Szkło to jeden z najstarszych surowców do wytwarzania opakowań i różnej maści pojemników,
należy je traktować z szacunkiem i ostrożnie aby się nie stłukło. Co zrobić ze stłuczką,
lub gdy się już zużyje to co było weń zapakowane? Gdzie je wyrzucić? Odpowiedź jest prosta - odstawić do banku szkła.

Każda rodzina jako podstawowa komórka społeczna powinna mieć możliwość oddawać szkło opakowaniowe, ceramikę oraz pozostałe szkło do banków szkła zlokalizowanych w pobliżu osiedli mieszkaniowych, w okolicy lokalnych sklepów spożywczych lub na stacjach benzynowych. Powinieneś zaopatrzyć się w dwa pojemniki o układzie horyzontalnym. Najlepiej jakieś plastikowe skrzynki z uchwytami. Jedna do przechowywania w domu, druga do przechowywania przed domem. Obydwie powinny mieścić się w bagażniku samochodu osobowego. Jeśli wyrzucasz szkło do zwykłego pojemnika z klapą w kolorze zielonym, którego zawartość wychyla się na śmieciarkę, powinieneś sortować tu tylko szkło opakowaniowe, a pozostałe szkło, ceramikę, stłuczkę do innego typu pojemnika, który według metody JSSO na PIĘĆ koszy ma kolor czarny i nazwę "ZMIESZANE". Ale to jest nieprawidłowa droga sortowania szkła. Dla szkła przeznacz specjalne pojemniki horyzontalne (niskie), albo klasyczne wysokie ale koniecznie z wyjmowanym wkładem plastikowym. (Plastikowe wiaderko z uchwytem wewnątrz metalowego kosza.). Odstawiaj szkło regularnie w czasie wyjazdu po zakupy do pojemników "BANKÓW SZKŁA" ustawionych przed sklepem spożywczym lub gdy tankujesz na stacji paliw. Jeżeli takich pojemników brak, powiadom o tym właściciela sklepu/stacji, że powinny być, że powinien włączyć się do systemu zbiórki selektywnej polegającej na budowie sieci BANKÓW ODPADÓW. (Nie wylić z tradycyjnymi koszami na śmieci!!!). Najbardziej popularne sieci marketów powinny brać odpowiedzialność za odzysk tego surowca. Najczęściej w takich sklepach klienci zaopatrują się w towary w tych szklanych opakowaniach. Niech sieci sklepów ponoszą odpowiedzialność za recykling tego szkła umożliwiając wystawienie w ich pobliżu - banków szkła - przez lokalne firmy recyklingowe.

Pamiętaj! Zwykła dwukomorowa śmieciarka z pojemników zielonych nie powinna odbierać wszystkiego szkła, a tylko szkło nieopakowaniowe (Chyba, że nie masz możliwości prowadzić zbiórki selektywnej). Firmy zajmujące się recyklingiem powinny wystawić we wskazanych lokalizacjach swoje dedykowane do szkła pojemniki do zbiórki selektywnej tak aby wspomóc niezbyt rozbudowaną sieć PSZOK. Jak wygląda taki pojemnik jest pokazane i opisane w kolejnym wpisie tutaj. To zwyczajny pojemnik z otworem z boku, do wrzucania szkła opakowaniowego.

Pełny wykaz pojemników do zbiórki selektywnej dla rodziny znajdziesz w oficjalnym pdf-ie kampanii 369SORTWASTE | 369 SORTUJ ODPADY. Pobierz PDF.


09-11-2022

Bank szkła
niezwykły pojemnik

Bank szkła to kontener z otworem z boku do wrzucania szkła opakowaniowego.
Posiada otwór na bocznej ściance, otwieraną dolną klapę w celu zsypu szkła na ciężarówkę z naczepą
i uchwyt do podnoszenia tego pojemnika dźwigiem zamontowanym na aucie.

Na zdjęciu pojemniki irlandziej firmy Glassco Recycling Ltd. Łącznie, w każdym banku szkła powinny być wystawionych minimum trzy takie pojemniki (trzy oddzielne komory) do sortowania na szkło opakowaniowe {Przeźroczyste}, {Kolorowe}, {Ceramikę}. Dodatkowo dla szkła opakowaniowego kolorowego mogą być wystawione trzy takie pojemniki na brązowe, zielone, niebieskie. Dla szkła przeźroczystego i brązowego mogą być nawet po dwa pojemniki, gdyż to najpopularniejsze kolory szkła opakowaniowego.

Nie trzeba stosować skomplikowanych automatów jak w proponowanym systemie kaucyjnym. Wystarczą proste prawie bezobsługowe pojemniki, a efektywność recyklingu szkła wzrośnie. Obecnie takich banków na terenie kraju jest zbyt mało. Nie zaspokajają one bieżących potrzeb.

Podsumowując: Bank szkła to najczęściej kilka pojemników z otworami do wrzucania na bocznej ściance. Służyć mają manualnemu segregowaniu szkła wedle kolorów. Najczęściej używane kolory szkła dla opakowań to : przeźroczysty, brązowy, zielony i niebieski. Piąta frakcja, która powinna mieć pojemnik to pozostałe odpady szklane(NIEOPAKOWANIOWE) i szósta - ceramika. Ewentualnie jeden pojemnik na szkło opakowaniowe zmieszane kolorami, drugi na przeźroczyste szkło i trzeci na ceramikę, plus ewentualność pojemnik z klapą na pozostałe szkło nieopakowaniowe

Reasumując, w banku szkła powinny stać minimum trzy pojemniki do segregacji i powinny je wystawiać firmy od recyklingu odpadów w najczęściej odwiedzanych miejscach w pobliżu osiedli. Na blokowiskach może to być nawet fragment placu jak parking samochodów. Ale na osiedlach domów jednorodzinnych najlepszym wyjściem są właśnie okolice lokalnych sklepów spożywczych i/lub stacji paliw.

Więcej o liczbie pojemników do zbiórki selektywnej przeczytasz w moim krótkim ebooku na stronie 369SORTWASTE.PL

09-11-2022

Jestem za
selektywną zbiórką.

Butelki szklane w lesie, w rowie i na składowisku to widok wcale nierzadki.
Czy stać nas na takie marnotrawstwo surowca jakim jest stłuczka szklana?
Odpowiedź jest prosta - nie!

Szkło praktycznie nie ulega rozpadowi, setki, a może tysiące lat będzie zalegać w naszym otoczeniu, jeśli nie trafi do recyklingu. Stłuczka szklana jest wartościowym surowcem nadającym się do wielokrotnego przetwarzania. Powtórne wykorzystanie niepotrzebnych butelek, czy słoików w procesie wytwarzania nowych wyrobów szklanych ma uzasadnienie ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne. Korzyści ekologiczne wynikają z odzyskiwania bezużytecznych opakowań szklanych. Selektywna zbiórka szkła, przyczyni się do zmniejszenia liczby porzuconych butelek w otaczającym nas środowisku, zmniejszy się również ich ilość na składowiskach odpadów. Dodatkowe korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania stłuczki szklanej, jako surowca w procesie topienia szkła to znaczące zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń do środowiska. Z punktu widzenia technologicznego, dodatek stłuczki do wsadu jest bardzo pożądany i może przekraczać nawet 50%. Właściwie oczyszczona stłuczka szklana, odpowiednio rozdrobniona topi się w niższych temperaturach aniżeli surowiec pierwotny, dzięki czemu tworzy szybciej niż pozostałe składniki fazę ciekłą, co znacznie przyśpiesza przygotowanie produktu do wytwarzania wyrobów ze szkła. Z punktu widzenia ekonomicznego udział stłuczki w procesie produkcji szkła, pozwala na znaczne obniżenie zużycia energii cieplnej nawet do 30% w stosunku do produkcji z surowców pierwotnych. Przyjmuje się, że jeden kilogram stłuczki szklanej zastępuje 1,2 kg surowców potrzebnych do produkcji szkła. Zapotrzebowanie hut na stłuczkę szklaną, wielokrotnie przewyższa obecne dostawy. Zwiększenie ilości przekazywanych opakowań szklanych do hut, będzie możliwe, jeśli świadomi za środowisko, odpowiemy „tak” - segregowaniu odpadów już „u źródła” ich powstawania. W selektywnej zbiórce szkła, poza ilością, istotną sprawą jest również jakość gromadzonego surowca. Do pojemników na szkło, powinny trafić czyste butelki, słoiki bez nakrętek i przykrywek metalowych. W dobie rosnącej konsumpcji i co za tym idzie powiększania się ilości produkowanych odpadów, sukcesywnie zwiększane są wymogi wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej i prawa polskiego w zakresie gospodarki odpadami. Dotyczą głównie ograniczania ilości składowanych poszczególnych grup odpadów na składowiskach. Mechanizmem ograniczającym, jest wzrost cen za ich składowanie. Wymogi prawne nakładają między innymi wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Skłaniają każdego z nas, do zastanowienia się nad tym jak należy postępować. Wychodząc naprzeciw stawianym wymaganiom środowiskowym i zauważonym potrzebom należy wprowadzić selektywną zbiórkę w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Najodpowiedniejsze wydają się okolice osiedlowych sklepów spożywczych, gdzie mieszkańcy regularnie zaopatrują się w potrzebne towary. Kolejnym miejscem dla banków szkła mogą być najbliższe stacje benzynowe i osiedlowe place (okolice parkingów). Przyjemnie jest żyć w czystym otoczeniu. Zadbajmy więc o nasze posesje o miejsca, w których przebywamy bowiem troska o środowisko jest pilną potrzebą i moralnym obowiązkiem każdego z nas.

Fragmenty pochodzą z publikacji: "Jestem za... selektywną zbiórką szkła" - Anna Szafran